Støt
give now
Skip to content

SÅDAN HJÆLPER VI

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk uafhængig udviklingsorganisation (NGO), som arbejder for at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande gennem bedre tandsundhed.

Det kan være svært at koncentrere sig om sin skolegang, hvis man har tandpine. Det lyder banalt, men er virkeligheden for mange børn i fattige lande. Derfor arbejder vi for at skabe bæredygtig skoletandpleje. I vores projektlande er vi med til at sikre ikke bare sundere børn, men også at børnene får en mere regelmæssig skolegang og bedre læring.

Vi etablerer tandplejeprojekter på skoler i samarbejde med lokale NGO’er, lærere, sundhedspersonale og forældre. Vi underviser lokalt sundhedspersonale, således at lokale kræfter kan videreføre og udbrede viden om tandsundhed i vores projektlande også efter, at et projekt er afsluttet. Som et element i vores langsigtede udviklingsarbejde, udsender vi frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på dentalmissioner til projektlandene et par gange om året. De frivillige underviser børnene i tandbørstning og behandler akutte smerter i tænderne.

 

 

Tandsundhed Uden Grænsers arbejde understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere her.

SKOLETANDPLEJE I FATTIGE LANDE

Med tandbørsteprogrammer og undervisning for skolebørn skaber vi sundhedsmodeller, som lokale kræfter kan videreføre.

Vi styrker lokale NGO’er og involverer lærere, forældre, sundhedsarbejdere og tandfaglige.

Tandsundhed Uden Grænser går i dialog med nationale beslutningstagere, så de kan se fordelene ved at prioritere skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme.

PROJEKTLANDE
Skoletandpleje Guatemala
TANDPINE HAR ALVORLIGE KONSEKVENSER
WHO fastslår, at tandsundhed er en afgørende faktor for ethvert menneskes livskvalitet. Alligevel er det en overset global sundhedsproblematik og huller i tænderne er den mest almindelige ikke-smitsomme sygdom i verden. 

I Danmark har vi nem adgang til professional tandbehandling og med skoletandplejen tager mange forebyggelse af tandsygdomme som en selvfølge.

Imens er virkeligheden i mange udviklingslande en ganske anden. Størstedelen af befolkningen må her leve med tandpine eller søge hjælp hos selvlærte gadetandlæger. Gadetandlægerne behandler ofte under sundhedsskadelige forhold, hvilket kan føre til livstruende infektioner for patienten.

60-90 % af skolebørn på verdensplan lider af huller i tænderne. 95 % af alle 11-14 årige i lavindkomstlande har ubehandlede tandproblemer. Det fører hvert år til millioner af tabte skoledage.

TIDLIGERE PROJEKTLANDE