Støt
give now
Skip to content
TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER ARBEJDER MED FN'S VERDENSMÅL

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål, som verdens lande frem mod år 2030 skal arbejde med at virkeliggøre.

Tandsundhed Uden Grænsers arbejde understøtter konkret fire af verdensmålene.

VERDENSMÅL #3

Tandsundhed Uden Grænsers arbejde sikrer sundere børn og bedre trivsel.

Huller i tænderne er den mest almindelige børnesygdom på verdensplan. World Dental Federation (FDI) anslår, at flere end 530 millioner børn lider af huller i mælketænderne. Tandpinen påvirker børnenes trivsel, hverdag og sociale liv.

Tandsygdomme kan være farlige, hvis de spreder sig til resten af kroppen og udløser kroniske og behandlingskrævende sygdomme som diabetes eller hjerte-kar-sygdom.

Læs mere

DELMÅL 3.4.

Under FN’s verdensmål #3 finder man delmål 3.4.: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

TAndsundhed Uden Grænser forbedrer tandsundheden i projektlandene. Sunde tænder reducerer ikke bare risikoen for tandsmerter, men mindsker også risikoen for en lang række sygdomme som blandt andet diabetes, hjerte-kar-sygdomme, lungebetændelse, betændelse i hjerteklapperne og mavesår.


DELMÅL 3.c.

Derudover finder man under FN’s verdensmål #3 delmål 3.c.: Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

I Tandsundhed Uden Grænsers projektlande rekrutterer og uddanner vi lokalt sundhedspersonale til både behandlende og forebyggende sundhedsarbejde. Vi klæder lokalt sundhedspersonale og frivillige på til at kunne arbejde med oplysning og undervisning, så arbejdet med at fremme tandsundheden fortsætter også efter vi afslutter et projekt.

VERDENSMÅL #4

Igennem bedre tandsundhed sikrer Tandsundhed Uden Grænser effektive læringsresultater og bedre skolegang.

Tandpine er en af de hyppigste årsager til skolefravær i udviklingslande. World Dental Federation anslår, at tandpine og tandproblemer er skyld i flere end 50 millioner tabte skoletimer hvert år. Dårlig tandsundhed har en negativ påvirkning på et barns sociale udvikling og på dets muligheder for indlæring. Med bedre tandsundhed falder børnenes skolefravær, og deres læringspotentialer styrkes. I Palæstina er skolefraværet på vores projektskoler faldet med 19% og på projektskolerne i Rwanda er fraværet faldet med 54%. Børnene oplever, at de har lettere ved at koncentrere sig i undervisningen og de opnår bedre resultater i undervisningen.

Læs mere

DELMÅL 4.1.

Under FN’s verdensmål #4 finder man delmål 4.1.: Der skal inden 2030 sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Tandsundhed Uden Grænsers arbejde er med til at sikre, at flere børn kommer i skole og at de får bedre skoleresultater. Børnene oplever, at de har lettere ved at koncentrere sig, deres skolefravær falder og de opnår bedre resultater i undervisningen, når de ikke længere døjer med tandpine.

VERDENSMÅL #16

Tandsundhed Uden Grænser er igennem vores partnerskaber og et aktivt samarbejde med lokale, regionale og nationale myndigheder og institutioner med til at styrke udviklingen af effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner, som tænker børns tandsundhed ind som del af et nationalt sundhedssystem.

Læs mere

DELMÅL 16.6 og 16.7

Under Verdensmål #16 finder man delmål 16.6 og 17.7 om at udvikle effektive og ansvarlige institutioner og skabe beslutningsprocesser, der inkluderer og inddrager borgerne. Tandsundhed Uden Grænser arbejder – sammen med vores partnerorganisationer og civilsamfundet – på både lokalt, regionalt og nationalt niveau – med at støtte udviklingen af effektive institutioner og skabe lydhørhed hos myndigheder og regering for lige adgang til sundhed for alle borgere.

Verdensmål 16 Fred Retfærdighed Og Stærke Institutioner
VERDENSMÅL #17

Tandsundhed Uden Grænser styrker globale partnerskaber for bæredygtig udvikling og kapacitetsopbygning.

Tandsundhed Uden Grænser samarbejder med lokale NGO’er og offentlige institutioner i vores projektlande. I Palæstina samarbejder vi med Palestinian Medical Relief Society og i Rwanda har Tandsundhed Uden Grænser et samarbejde med SOS Børnebyerne Rwanda. Igennem partnerskaberne styrker vi de lokale organisationer og hjælper med kapacitetsopbygningen i projektlandene. Vi mobiliserer og deler viden og ekspertise, så lokale kræfter kan viderføre Tandsundhed Uden Grænsers projekter.

Læs mere

DELMÅL 17.9.

Under FN’s verdensmål #17 finder man delmål 17.9.: International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Tandsundhed Uden Grænser fokuserer på kapacitetsopbygning i vores projektlande. Med vores partnerskaber med lokale organisationer sikrer vi, at lokalsamfundene bliver rustet til selv om at kunne løfte opgaven med at fremme tandsundheden i landet.

Tandsundhed Uden Grænser støtter også lokale partneres fortalervirksomhed for at få skolebaseret tandsundhed tænkt med ind i den nationale sundheds- og skolepolitik.