Støt
give now
skip to Main Content
TUG ARBEJDER MED FN'S VERDENSMÅL

FN’s Verdensmål har fokus på bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø i hele verden og er en plan for, hvad verdens lande skal arbejde frem mod til år 2030.

TUG arbejder konkret med tre af verdensmålene.

VERDENSMÅL #3

TUG’s arbejde sikrer sundere børn og bedre trivsel.

Huller i tænderne er den mest almindelige børnesygdom på verdensplan. World Dental Federation (FDI) anslår, at 486 millioner børn lider af huller i mælketænderne. Tandpinen påvirker børnenes trivsel, hverdag og sociale liv.

Tandsygdomme kan være farlige, hvis de spreder sig til resten af kroppen og udløser kroniske og behandlingskrævende sygdomme som diabetes eller hjerte-kar-sygdom.

Læs mere

DELMÅL 3.4.

Under FN’s verdensmål #3 finder man delmål 3.4.: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

TUG forbedrer tandsundheden i projektlandene. Sunde tænder reducerer ikke bare risikoen for tandsmerter, men mindsker også risikoen for en lang række sygdomme som blandt andet diabetes, hjerte-kar-sygdomme, lungebetændelse, betændelse i hjerteklapperne og mavesår.


DELMÅL 3.c.

Derudover finder man under FN’s verdensmål #3 delmål 3.c.: Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

I TUG’s projektlande rekrutterer og uddanner vi lokalt sundhedspersonale til både behandlende og forebyggende sundhedsarbejde. Vi klæder lokalt sundhedspersonale og frivillige på til at kunne arbejde med oplysning og undervisning, så arbejdet med at fremme tandsundheden fortsætter også efter vi afslutter et projekt.

VERDENSMÅL #4

Igennem bedre tandsundhed sikrer TUG effektive læringsresultater.

Tandpine er en af de hyppigste årsager til skolefravær i udviklingslande. World Dental Federation anslår, at tandpine og tandproblemer er skyld i mere end 50 millioner tabte skoletimer hvert år.

Med bedre tandsundhed falder børnenes skolefravær. I Palæstina er skolefraværet på vores projektskoler faldet med 19% og på projektskolerne i Rwanda er fraværet faldet med 54%. Børnene oplever, at de har lettere ved at koncentrere sig i undervisningen og de opnår bedre resultater.

Læs mere

DELMÅL 4.1.

Under FN’s verdensmål #4 finder man delmål 4.1.: Der skal inden 2030 sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

TUG’s arbejde er med til at sikre, at flere børn kommer i skole og at de får bedre skoleresultater. Børnene oplever, at de har lettere ved at koncentrere sig, deres skolefravær falder og de opnår bedre resultater i undervisningen, når de ikke længere døjer med tandpine.

VERDENSMÅL #17

TUG styrker globale partnerskaber for bæredygtig udvikling og kapacitetsopbygning.

TUG samarbejder med lokale NGO’er og offentlige institutioner i vores projektlande. I Palæstina samarbejder vi med Palestinian Medical Relief Society og i Rwanda har TUG et samarbejde med SOS Børnebyerne Rwanda. Igennem partnerskaberne styrker vi de lokale organisationer og hjælper med kapacitetsopbygningen i projektlandene. Vi mobiliserer og deler viden og ekspertise, så lokale kræfter kan viderføre TUG’s projekter.

Læs mere

DELMÅL 17.9.

Under FN’s verdensmål #17 finder man delmål 17.9.: International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

TUG fokuserer på kapacitetsopbygning i vores projektlande. Med vores partnerskaber med lokale organisationer sikrer vi, at lokalsamfundene bliver rustet til selv om at kunne løfte opgaven med at fremme tandsundheden i landet.

TUG støtter også lokale partneres fortalervirksomhed for at få skolebaseret tandsundhed tænkt med ind i den nationale sundheds- og skolepolitik.