Støt
give now
skip to Main Content

Sådan hjælper vi

TUG – TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER er en dansk humanitær organisation, som arbejder for at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande gennem bedre tandsundhed.

Det er TUG’s mission at forbedre tandsundheden i vores projektlande. Vi etablerer tandsundhedsprojekter på skoler i samarbejde med lokale NGO’er, lærere, sundhedspersonale og forældre. Vi arbejder med undervisning af sundhedspersonale, således at lokale kræfter kan videreføre og udbrede tandsundhedsprojekterne i vores projektlande også efter et projekt afsluttes. For at støtte op om vores bæredygtige udviklingsarbejde, udsender vi to gange om året frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som underviser børn og afhjælper akutte smerter.

Bæredygtig skoletandpleje i verdens fattigste lande

//Gennem daglig tandbørstning for skolebørn og akutbehandling skaber vi sundhedsmodeller, som lokale kræfter selv kan videreføre.

//Vi styrker lokale NGO’er og involverer lærere, forældre, sundhedsarbejdere og tandfaglige.

//Vi går i dialog med nationale beslutningstagere, så de kan se fordelene ved at prioritere skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme.

En stor forskel for børnene og deres udvikling

Færre smerter i tænderne giver gladere børn og bedre koncentration i skolen. Igennem vores udviklingsprojekter giver vi børnene en bedre skolegang og fremtid.

Som et element i vores langsigtede udviklingsarbejde udsender vi årligt omkring 50 frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på dentalmissioner i projektlandene. De frivillige underviser børnene i tandbørstning og behandler akutte smerter i tænderne.

Projektlande

Rwanda kopi til hjemmeside
palæstina kopi til hjemmeside

DÅRLIG TANDSUNDHED TRUER UDVIKLINGSLANDE

I de vestlige lande er vi vant til at have nem adgang til professional tandbehandling. Med skoletandplejen tager vi forebyggelse af tandsygdom som en selvfølge, og turen til tandlægen kan føles som en sur pligt. Imens er virkeligheden i mange udviklingslande en ganske anden. Størstedelen af befolkningen i disse lande må leve med tandsmerter, eller søge hjælp hos selvlærte ’gadetandlæger’, der ofte behandler under primitive og sundhedsskadelige forhold, hvilket kan føre til livstruende infektioner for patienten.

WHO har fastslået tandsundhed er en helt afgørende faktor for ethvert menneskes livskvalitet. Alligevel er dårlig tandsundhed en overset global sundhedsproblematik.

De færreste ved fx, at karies (huller i tænderne) er den mest almindelige ikke-smitsomme sygdom i verden. Størstedelen af voksne og 60-90 % af skolebørn på verdensplan lider af karies, og dét fører hvert år til millioner af tabte skole- og arbejdsdage. Bl.a. ser man, at 95 % af alle 11-14 årige i lavindkomstlande har ubehandlede tandproblemer.

Tidligere og fremtidige projektlande

Guatemala
Guatemala

Opstart i 2020

Indien
Indien

2013-2017

Cambodja
Cambodja

2009-2016

Peru
Peru

2004-2013

Vietnam
Vietnam

2005-2013

Filippinerne
Filippinerne

2002-2012