Støt
give now
skip to Main Content

Palæstina

Udviklingsprojektet i Palæstina løber over 2½ år og inkluderer 29 skoler med i alt 7.500 børn i alderen 6-12 år. Det finder sted i de mest marginaliserede områder af to regioner på den besatte Vestbredden: Betlehem og Hebron.

Formålet er at forbedre udsatte børns tandsundhed og adgang til tandbehandling, og derved forbedre deres livsbetingelse, så de bl.a. får mere ud af deres skolegang. Gennem daglige tandbørstningsprogrammer vil lokalsamfundets (særligt skolernes) viden om tandpleje styrkes, og deres kapacitet til selv at håndtere og forebygge tandsygdomme vil øges. Gennem fortalervirksomhed på både regionalt og nationalt niveau vil vi demonstrere og udpege, hvordan de palæstinensiske autoriteter kan udnytte de allerede anvendte og sparsomme ressourcer på området på en mere bæredygtig måde, ved at prioritere skolebaseret forebyggelse i deres sundhedsstrategi. Projektet, som kaldes ASMA – en arabisk forkortelse for “Sunde Tænder, Bedre Fremtid”, gennemføres med en Danida-bevilling fra CISU.

Hvorfor Palæstina?

De Palæstinensiske Selvstyreområder har været under israelsk besættelse siden 1967. Siden da har situationen ofte været præget af voldelige konflikter og sammenstød mellem israelere og palæstinensere. Ifølge OCHA var 42% af den palæstinensiske befolkning i Gaza og på Vestbredden i 2015 afhængig af humanitær hjælp, og langt størstedelen kan ikke udøve basale menneskerettigheder til fri bevægelse, arbejde, basale serviceydelser og selvbestemmelse.

Verdensbanken anslår, at 25% af palæstinenserne lever under fattigdomsgrænsen. Hvis man fratager det store antal, som er afhængig af mad og kontanthjælp fra FN, ville fattigdomstallet højst sandsynligt fordobles.

Ved en forundersøgelse på Vestbredden i 2014 fandt TUG, at 45% af alle screenede børn mellem 6-12 år led af tandpine, og i gennemsnit havde hver 1,6 tand med så dyb caries, at det gik helt ned til nerven. Det er et udbredt sukkerforbrug blandt palæstinensiske børn, som dagligt indtager usunde snacks og sukkerholdige drikke. Derudover er mundhygiejne ikke et prioriteret område i den gennemsnitlige familie. Som resultat mangler det palæstinensiske sundhedssystem ressourcer til at imødekomme det store behandlingsbehov. En yderligere komplicerende faktor er de geografiske barrierer forårsaget af konflikten med Israel, hvor bevægelsesfriheden er stærkt begrænset. Både de offentlige og private tandklinikker ligger i byerne, som især folk i landdistrikterne er afskåret fra. Dertil kommer få økonomiske ressourcer til at betale for behandling. Samtidig har den eksisterende sundhedsstrategi i Palæstina en tendens til at fokusere på diagnose og behandling, mens der er mindre fokus på forebyggende tandpleje, uddannelse og viden om god mundhygiejne.

Dar Khalawi, Bethlehem. Tandsundhed uden Grænser.
TUG i Ithna i Hebron-området.
Det gamle centrale Hebron. Tandsundhed uden Grænser.
Alsarayya, Hebron,

Vi tager udgangspunkt i skolerne

Vi uddanner skolelærere til at varetage daglige tandbørstningsprogrammer på deres skoler, samtidig med, at vi vil uddanne lokalt sundhedspersonale, tandlæger og tandlægestuderende i skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme. Målet er at vise de palæstinensiske myndigheder, hvor meget de kan vinde ved at prioritere forebyggelse i den nationale sundhedsstrategi.

Vi sender to årlige dentalmissioner, som yder akut behandling og oplyser om tandsundhed til skolebørnene tilknyttet projektet samt indbyggere i de mest marginaliserede områder i den sydlige del af Vestbredden.

Tandsundhed Uden Grænser arbejder med 29 skoler med i alt 7.500 skolebørn i alderen 6-12 år, som spænder fra klassetrinene 1-6. Disse skoler er nøje udvalgt da disse har færrest ressourcer og dårligere skoletestresultater sammenlignet med andre skoler i området.

Lokal forankring

Projektet afvikles i samarbejde med Palestinian Medical Relief Society (PMRS), som er en landsdækkende, palæstinensisk sundheds-NGO med 30 års erfaring.

PMRS hjælper hvert år omtrent 1,5 mio. palæstinensere til bedre sundhed på Vestbredden og i Gazastriben. PMRS ‘nationale sundhedsprogrammer lægger vægt på forebyggelse, uddannelse og samfundsdeltagelse.

Her kan du læse mere om PMRS.

Vi gør en forskel

Se vores målinger fra projektskolerne i Palæstina

Børn med tandkødsbetændelse

2016: 99%
2019: 13%

Børn der udtrykker tandpine i screeningsøjeblikket

2016: 46%
2018: 9%

Børn med synlig karies

2016: 96%
2019: 79%