Støt
give now
skip to Main Content

Palæstina

De Palæstinensiske Selvstyreområder har været under israelsk besættelse siden 1967. Siden da har situationen ofte været præget af voldelige konflikter og sammenstød mellem israelere og palæstinensere. Ifølge OCHA var 42% af den palæstinensiske befolkning i Gaza og på Vestbredden i 2015 afhængig af humanitær hjælp, og langt størstedelen kan ikke udøve basale menneskerettigheder til fri bevægelse, arbejde, basale serviceydelser og selvbestemmelse.

Verdensbanken anslår, at 25% af palæstinenserne lever under fattigdomsgrænsen. Hvis man fratager det store antal, som er afhængig af mad og kontanthjælp fra FN, ville fattigdomstallet højst sandsynligt fordobles.

Ved en forundersøgelse på Vestbredden i 2014 fandt Tandsundhed Uden Grænser, at 45% af alle screenede børn mellem 6-12 år led af tandpine. I gennemsnit havde hvert barn 1,6 tand med så dybe huller i tænderne, at det gik helt ned til nerven.

Mange palæstinensiske børn indtager dagligt usunde snacks og sukkerholdige drikke. Derudover er tandsundhed ikke et prioriteret område i den gennemsnitlige familie, som ofte ikke kender til konsekvenserne ved manglende tandbørstning. Derudover mangler mange familier både adgang og økonomiske ressourcer til behandling. Tandklinikker ligger primært i byerne og disse er især folk i landdistrikterne grundet afspærring afskåret fra.

karin_kornoe_rasmussen
Tandbørstetid Palæstina
Dar Khalawi, Bethlehem. Tandsundhed uden Grænser.
Alsarayya, Hebron,
PROJEKTET

Udviklingsprojektet i Palæstina løber over 2½ år og inkluderer 29 skoler med i alt 7.500 børn i alderen 6-12 år. Det finder sted i de mest marginaliserede områder af to regioner på Vestbredden: Betlehem og Hebron.

Formålet er at forbedre børnenes tandsundhed og trivsel, så børnene kan få bedre udbytte af deres skolegang og dermed forbedre deres livsmuligheder. Igennem et skolebaseret tandbørstningsprogrammer, styrkes lokalsamfundets og særligt skolernes viden om tandpleje. Skolerne bliver derudover udrustet til at fortsætte tandbørsteprogrammerne ved projektets afslutning.

En midtvejsevaluering fra 2019 viser, at vores tandbørsteprogrammer gør en forskel for børnenes trivsel ude på vores projektskoler. Antallet af børn med tandpine falder med 57%, vi finder 87% færre tilfælde af tandkødsbetændelse og skolefraværet falder i samme periode med 19%.

Foruden arbejdet på skolerne arbejder vi på det politiske plan og advokerer for skolebaserede tandsundhedsinitiativer på både nationalt og regionalt niveau. Den eksisterende sundhedsstrategi i Palæstina fokuserer på diagnose og behandling frem det forebyggende arbejde. Tandsundhed Uden Grænser arbejder derfor målrettet på at vise de palæstinensiske myndigheder, hvor meget de kan vinde ved at prioritere forebyggelse ind i den nationale sundhedsstrategi.

Projektet kaldes ASMA – en arabisk forkortelse for “Sunde Tænder, Bedre Fremtid”. Det gennemføres med en Danida-bevilling fra CISU. Projektet afvikles i samarbejde med Palestinian Medical Relief Society (PMRS), som er en landsdækkende, palæstinensisk NGO med 30 års erfaring. PMRS hjælper hvert år omtrent 1,5 mio. palæstinensere til bedre sundhed på Vestbredden og i Gazastriben.

VI TAGER UDGANGSPUNKT I SKOLERNE

Tandsundhed Uden Grænser uddanner skolelærere til at varetage daglige tandbørstningsprogrammer ude på skolerne. Vi uddanner lokalt sundhedspersonale og frivillige og sørger for, at udruste dem til selv at kunne håndtere og forebygge infektioner og tandproblemer.

Som led i det bæredygtige udviklingsarbejde sender Tandsundhed Uden Grænser to gange om året frivillige ud på dentalmissioner til projektskolerne som ligger i de mest marginaliserede områder i den sydlige del af Vestbredden. De frivillige underviser skolebørnene i tandbørstning og tandsundhed og yder akut behandling.

RESULTATER

57 %

færre børn oplever tandpine

87%

færre børn har tandkødsbetændelse

19%

er skolefraværet faldet med