Støt
give now
Skip to content

Udviklingsprojekter og dentalmissioner

RWANDA

Gennem et skolebaseret tandbørstnings- og håndvaskprogram, med base på 13 skoler, arbejder vi for at forbedre tandsundheden og den generelle hygiejne hos de mest sårbare grupper i områderne, for derved at bedre børnenes livsbetingelser, så de bl.a. får mere ud af deres skolegang.

Hvor: Rwanda, distrikterne Gasabo, Gicumbi og Nyamagabe.

Hvornår: 2012-2018

PALÆSTINA

Gennem daglige tandbørstningsprogrammer på 29 skoler i nogle af de mest marginaliserede områder af Vestbredden, arbejder vi for at forbedre udsatte børns tandsundhed og adgang til tandbehandling, og derved deres livsbetingelse, så de får mere ud af deres skolegang.

 Hvor: Den besatte Vestbredden, Betlehem og Hebron

Hvornår: 2016-2019

De to ben

Da Tandsundhed Uden Grænser i sin tid udvidedes med flere dentale faggrupper på dentalmissionerne, besluttede man i samme omgang, at der skulle føjes endnu en gren til organisationens arbejde. Dentalmissionerne udfylder et akut og umiddelbart behov her og nu, men den nye gren skulle sørge for, at skabe varig udvikling i områderne og arbejde med de grundlæggende årsager, også når de udsendte vendte hjem igen.

Således står Tandsundhed Uden Grænsers arbejde i dag på to ben:

Udviklingsprojekter

Der er tale om større bæredygtige projekter med fokus på forebyggelse og langsigtet tandsundhedsfremme.

Der arbejdes med problematikker indenfor tandsundhedsfremme og forebyggelse af tandsygdomme.

Ofte er der tale om implementering af basale skoletandplejeprogrammer kombineret med uddannelsesinitiativer, som skræddersys til det pågældende områdes behov.

Samtidig promoveres tandsundhed ved at påvirke nationale og lokale beslutningstagere.

Vores mål er, at en udviklingsindsats først afsluttes, når vi vurderer, at der er en lokal kapacitet til at videreføre arbejdet og sikre projektets bæredygtighed. Indsatsen kan derfor tage ofte op til flere år.

Metoden bag disse projekter er inspireret af den såkaldte ‘Basic Package of Oral Care’ (BPOC) metode, udviklet af WHO.

Lokal forankring
Udviklingsprojekterne er stærkt lokalt forankrede, gennem et tæt samarbejde med lokale NGO’er, faggrupper o. lign som står for selve implementering af programmerne. De udvælges på baggrund af et fælles værdigrundlag, og de har et stort kendskab til det pågældende område og et netværk, hvor indsatsen foregår. Denne fremgangsmetode er en del af den danske civilsamfundsstrategi indenfor udviklingsarbejde.

Dentalmissioner

Hold bestående af frivillige tandfaglige sendes til ‘dentalt nødstedte’ områder i verden.

Et dentalmissionshold er afsted en til to uger ad gangen.

De yder akut nødtandpleje – består oftes af tandudtrækninger.

De arbejder under primitive forhold, så som: fattige landsbyer, skoler og såkaldte ”barfodshospitaler”, ofte uden rindende vand og el.

Patienter undervises i god mundhygiejne i forbindelse med deres behandling.

Lokal forankring
Hver dentalmission har en lokal partner tilknyttet. Det kan være en fagprofessionel gruppe som den lokale tandlægeskole, men oftest er der tale om en lokal NGO. De sørger for den lokale forankring, har uvurderlig know how, giver sikkerhed for de udsendte, sikrer bæredygtighed og en opbygning af den lokale kapacitet.

Vores projektarbejde – en tredeling

Tidligere projektlande

Indien

2013-2017

Cambodja

2009-2016

Peru

2004-2013

Vietnam

2005-2013

Filippinerne

2002-2012

Vil du udsendes på en dentalmission?