Støt
give now
Skip to content

Dårlig tandsundhed truer udviklingslande

WHO har fastslået oral sundhed som en helt afgørende faktor for ethvert menneskes livskvalitet. Alligevel er dårlig tandsundhed en overset global sundhedsproblematik.

De færreste ved fx, at karies (huller i tænderne) er den mest almindelige ikke-smitsomme sygdom i verden. Størstedelen af voksne og 60-90 % af skolebørn på verdensplan lider af karies, og dét fører hvert år til millioner af tabte skole- og arbejdsdage. Bl.a. ser man, at 95 % af alle 11-14 årige i lavindkomstlande har ubehandlede tandproblemer.

En overset global sundhedsproblematik

I de vestlige lande er vi vant til at have nem adgang til professional tandbehandling. Med skoletandplejen tager vi forebyggelse af tandsygdom som en selvfølge, og turen til tandlægen kan føles som en sur pligt.

Imens er virkeligheden i mange udviklingslande en ganske anden. Størstedelen af befolkningen i disse lande må leve med tandsmerter, eller søge hjælp hos selvlærte ’gadetandlæger’, der ofte behandler under primitive og sundhedsskadelige forhold, hvilket kan føre til livstruende infektioner for patienten.

VIDSTE DU…

.. at karies er den mest almindelige ikke-smitsomme sygdom i verden?

.. at på verdensplan er der flere, der ejer en mobiltelefon end en tandbørste?

.. at dårlig tandsundhed er anerkendt af WHO som et folkesundhedsproblem på linje med kræft, diabetes og hjertekarsygdomme?

.. at FDI World Dental Federation anslår tandpine til at være den hyppigste årsag til skolefravær i mange udviklingslande?

Tandsundheden i udviklingslande forværres: Problemerne kræver bæredygtige løsninger

Når højindkomstlande de sidste årtier har oplevet en dramatisk forbedring af den orale sundhed, skyldes det især vellykkede forebyggende programmer.

I mellem- og lavindkomstlande har man imidlertid ikke kunne nyde godt af disse fremskridt pga. skiftende kostvaner, og tilstrømningen af vestlige sukkerrige produkter. Dét betyder, at karies og andre tandproblemer er et stærkt stigende problem.

Alene adgang til viden om sygdomsforebyggelse, samt rent drikkevand og fluortandpasta, vil i de fleste udviklingslande kunne sikre en forbedring af oral sundhed og livskvalitet.

En stor del af problemet er, at politikere og sundhedsmyndigheder i udviklingslande ofte ikke er klar over omfanget og konsekvenserne af orale sygdomme. Mange prioriterer derfor ikke behandling og forebyggende programmer højt i de respektive sundhedsstrategier. Andre tænker, at tandpleje er for dyrt for deres sundhedssystem, og ofte modtager denne sektor ingen finansiering.

Vi ved, at orale sygdomme udgør en langt større trussel for især udviklingslande, end de fleste er klar over.

Munden er ikke et isoleret organ – tandsygdomme påvirker mere og andet end munden

Sygdomme i munden kan føre til sygdomme i resten af kroppen.

Undersøgelser viser desuden, at ubehandlede tandsygdomme i høj grad påvirker børn og unges fysiske og mentale udvikling, da det kan medføre underernæring, hæmmet vækst, dårligere indlæring og koncentrationsbesvær.

Faktisk anslår FDI – World Dental Federation tandpine som den hyppigste årsag til skolefravær i mange udviklingslande. 

Men langsigtet forebyggelse kræver en ligeså langsigtet og målrettet indsats, med adgang til præventive programmer og professionel behandling. Dette er bare sjældent er en mulighed for den ene milliard mennesker i verden, der lever for under 1 dollar om dagen.

Flere end 90% af verdens befolkning udvikler en tandsygdom i løbet af deres levetid

95 % af alle 11-14 årige i lavindkomstlande har ubehandlede tandproblemer

Vil du vide mere om vores projekter?