Støt
give now
Skip to content
MISSION, VISION OG VÆRDIER
Vores mission er at forebygge tandsygdomme og dermed at bidrage til sikre bedre liv blandt børn i fattige lande. Vores vision er, at vi udvikler os til en globalt anerkendt NGO, der som del af store partnerskaber kan hjælpe millioner af børn i fremtiden. Det bærende værdigrundlag i vores arbejde er udviklende samarbejde, faglighed og ligeværd.
FN'S VERDENSMÅL

Tandsundhed Uden Grænser arbejder med at understøtte FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – især mål 3 – Sundhed og trivsel, mål 4 – Uddannelse og læring, mål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner samt mål 17 Partnerskaber for handling. Læs mere her.

BÆREDYGTIGE METODER

Tandsundhed Uden Grænser igangsætter bæredygtige projekter i fattige lande, hvor Tandsundhed Uden Grænsers ekspertise kan højne tandsundheden og gøre skolegangen bedre for børn og unge.

Tandsundhed Uden Grænser udbreder den danske model for skoletandpleje til verdens fattigste lande i samarbejde med lokale organisationer. Indsatsen for at forebygge usunde tænder og akutte smerter virker – Tandsundhed Uden Grænser overfører og udveksler know-how og erfaringer.

Tandsundhed Uden grænser udvikler og gennemfører projekter sammen med stærke lokale partnere og organisationer, som har kræfter til at videreføre og udvikle de opnåede resultater, og som kan påvirke deres egne myndigheder til at sætte forebyggende tandsundhed ind i en national sundheds-dagsorden

Tandsundhed Uden Grænser dokumenterer resultaterne. Derfor ved vi, at arbejdet virker.

Tandsundhed Uden Grænser skaber et rummeligt frivillignetværk for folk med tandfaglig ekspertise. Alle skal mærke glæden ved at hjælpe andre til et bedre liv.

Tandsundhed Uden Grænser danner partnerskaber med fonde, organisationer og innovative virksomheder især inden for tandsundhedsområdet. Fordi flere midler og et stærkere hold hjælper flere fattige og marginaliserede børn til bedre livsbetingelser.

Vil du udsendes på dentalmission?