Støt
give now
skip to Main Content

VISION OG MISSION

Mission

Det er Tandsundhed Uden Grænsers mission at arbejde sundhedsfremmende, udbrede forebyggende tandpleje og akut behandle, hvor der er et udtalt behov. Tandsundhed Uden Grænser er en humanitær organisation, der samarbejder med velforankrede organisationer i udviklingslande om fælles formulerede projekter med hovedvægt på den sundhedsfremmende indsats.

Vision

Det er Tandsundhed Uden Grænsers vision at bidrage til den generelle og orale sundhed blandt de mest udsatte i udviklingslande, og dermed bidrage til en højere livskvalitet hos den enkelte, uden smerter i tænderne. Visionen er ligeledes at skabe en lokal forståelse for, at man ved simple midler kan opretholde funktionsdygtige tænder hele livet. Visionen er aktivt at bidrage til at skabe forankring og kapacitetsopbygning i de udviklingslande, hvor vi arbejder.

I Danmark er visionen at oplyse om Tandsundhed Uden Grænsers arbejde for tandsundhed i udviklingslandene og, hvilke konsekvenser tandsygdomme og tandsmerter har for verdens fattige.

TUG

Tandsundhed Uden Grænser er en humanitær organisation, der samarbejder med velforankrede organisationer i udviklingslande om fælles formulerede projekter med hovedvægt på den sundhedsfremmende indsats.

Udviklingsprojekter

Tandsundhed Uden Grænser gennemfører større udviklingsprojekter i samarbejde med lokale organisationer, som har fokus på forebyggelse af tandsygdomme i områder med udtalt behov men med ringe adgang til tandpleje. Her kan du læse mere om vores aktive projekter.

Dentalmissioner

Tandsundhed Uden Grænser udsender hvert år frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til vores dentalmissioner verden over, for at yde akutbehandling og oplysning til patienter fra de fattigste dele af samfundet. Her kan du læse mere om disse dentalmissioner.