Støt
give now
skip to Main Content
VISION OG MISSION
Vision

Sundere tænder – bedre fremtid: Tandsundhed Uden Grænser vil skabe bedre livsbetingelser for børn i fattige lande.

Mission

Tandsundhed Uden Grænser forebygger tandsygdomme i verdens fattigste lande. Fordi børn med tandpine ikke kan gå i skole og lære.

Tandsundhed Uden Grænser skaber bedre livsbetingelser for børn i fattige lande. Fordi børn med sunde tænder har bedre mulighed for skolegang og uddannelse.

Tandsundhed Uden Grænser samarbejder med fonde og samarbejdspartnere med at udbrede tandsundhed i de fattigste lande. Fordi det er meningsfuldt at være med til at gøre en forskel.

Tandsundhed Uden Grænser arbejder bæredygtigt. Fordi resultaterne rækker længere, når partnerorganisationer selv overtager indsatsen.

Tandsundhed Uden Grænser arbejder med at understøtte FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – især mål 3 Sundhed og trivsel, mål 4 Uddannelse og læring og mål 17 Partnerskaber for handling.

BÆREDYGTIGE METODER

TUG igangsætter bæredygtige projekter i fattige lande, hvor TUG´s ekspertise kan højne tandsundheden og gøre skolegangen bedre for børn og unge.

TUG udbreder den danske model for skoletandpleje til verdens fattigste lande i samarbejde med lokale organisationer. Indsatsen for at forebygge usunde tænder og akutte smerter virker – TUG overfører og udveksler know-how og erfaringer.

TUG udvikler og gennemfører projekter sammen med stærke lokale partnere og organisationer, som har kræfter til at videreføre og udvikle de opnåede resultater, og som kan påvirke deres egne myndigheder til at sætte forebyggende tandsundhed ind i en national sundheds-dagsorden

TUG dokumenterer resultaterne. Derfor ved vi, at arbejdet virker.

TUG skaber et rummeligt frivillignetværk for folk med tandfaglig ekspertise. Alle skal mærke glæden ved at hjælpe andre til et bedre liv.

TUG danner partnerskaber med fonde, organisationer og innovative virksomheder især inden for tandsundhedsområdet. Fordi flere midler og et stærkere hold hjælper flere fattige og marginaliserede børn til bedre livsbetingelser.