Støt
give now
skip to Main Content

Tandsundhed Uden Grænser

Tandsundhed Uden Grænser (TUG) er en dansk humanitær organisation, der har til formål at forbedre tandsundheden i udviklingslande, og at sætte tandsundhed på dagsordenen i tæt samarbejde med lokale organisationer og offentlige myndigheder.

Siden 2002 har vi arbejdet med projekter, der skal fremme tandsundheden i verdens fattige lande – særligt blandt børn og unge. Konkret bidrager vi med dental nødhjælp, hvor ulønnede frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende rejser til vores projekter verden over, for at yde akutbehandling og oplysning til patienter fra de fattigste dele af samfundet. Vi udsender i gennemsnit 50 frivillige årligt til vores samarbejdslande, på dentalmissioner. Dette kombineres med vores større udviklingsprojekter, der har langsigtet bæredygtighed i fokus. Disse projekter afvikles i områder med et udtalt behov, men ringe adgang til behandlende og især forebyggende tandpleje. Derfor handler disse større projekter om forebyggelse og sundhedsfremme, folkeoplysning, kapacitetsopbygning samt uddannelse. Man kan dermed sige, at Tandsundhed Uden Grænsers fundament står på to lige stærke ben, nemlig: vores dentalmissioner og vores udviklingsprojekter.

En godkendt almennyttig forening

Tandsundhed Uden Grænser blev etableret i 2002 af danske tandlægestuderende, som frivilligt rejste ud for at yde akut behandling til dårligt stillede i udviklingslande. I dag er vi en godkendt almennyttig forening af SKAT med omkring 1.000 medlemmer – bestående af især fagprofessionelle grupper – og en formaliseret organisation med fast sekretariat.

Vil du høre mere om Tandsundhed Uden Grænser?

Vi kommer med glæde ud og holder foredrag for interesserede grupper – med eller uden tilknytning til den tandfaglige verden. Kontakt os venligst pr. mail tug@tug-dk.org eller telefon 3348 7703 for at høre om mulighederne.

VI GØR EN FORSKEL

320.000

børn og unge har vi sikret skoletandpleje i Filippinerne

87%

af svære tandsygdomme er faldet blandt børn ved vores første udviklingsprojekt i Rwanda – deres skoletestresultater har forbedret sig med 17%

20.000

børn børstede dagligt tænder ved vores projekter i Rwanda og Palæstina i 2017

3.484

børn og voksne har modtaget akut behandling og tandbørsteinstruktion af vores frivilligt udsendte i 2017