Støt
give now
Skip to content

Hjælpearbejde under en global pandemi

I en større artikel i POV International kan du læse om TUG’s arbejde med tandsundhed, skoletandpleje og hjælpearbejde under en global pandemi.

For de fleste nulevende danskere er det en selvfølge at få undervisning i tandbørstning i skolen og besøge skoletandlægen regelmæssigt, men for børn i fattige lande er virkeligheden en helt anden. Her er undervisning i tandbørstning ingen selvfølge og tandpine er en del af hverdagen. Derfor har TUG gennem de seneste 18 år etableret tandsundhedsprojekter i lavindkomstlande med afsæt i den danske skoletandplejeordning. Det forebyggende arbejde med at styrke børns tandsundhed giver konkrete resultater. Børnenes sygefravær på vores projektskoler er halveret. Børnene får bedre læring, trivsel og livsmuligheder ud af noget så simpelt som at praktisere hånd- og mundhygiejne.

Men hjælpearbejdet møder under en global pandemi mange udfordringer. Når verdenen lukker ned og organisationer som TUG ikke længere kan rejse ud til projekterne, er det nødvendigt at tage alle arbejdsgange op til revision og tænke kreativt for at finde nye muligheder for at holde projekterne i gang. Med virtuelle og digitale løsninger kan arbejdet med at fremme børns tandsundhed i fattige lande fortsætte som hidtil, men på en helt ny måde. Pandemien er blevet en mulighed for TUG til at udvikle et koncept for hjælpearbejde på distancen, hvor en stor del af arbejdet med at organisere og følge op sker via de lokale kontakter med digital support fra Danmark. Samtidig arbejder TUG på at tænke kunstig intelligens og forskellige sociale medier som Youtube ind i kampen mod karius og baktus.

Er du nysgerrig efter at vide mere om vores projekter?
LÆS MERE